Innkalling til årsmøte i Norsk Ford Anglia Register


Medlemmene i Norsk Ford Anglia Register innkalles herved til
Årsmøte lørdag 24. juni 2017.   Kl. 16:30


Sted: Biristrand Camping - Biristrand i Oppland.


Agenda:

1. Valg av møteleder og referent


2. Godkjenning av agenda


3. Utvikling i klubben siste året


4. Økonomi


5. Kontigent


6. Medlemsblad/hjemmeside


7. Arrangement neste år


8. Valg

Leder: Jakob Tønder Jakobsen               på valg           1 år

Kasserer: Bjørn Arve Ytterdahl               på valg           2 år               

Redaktør: Astrid Marie Helland               på valg           2 år

Revisor: David Halsall                             på valg           2 år

Materialforvalter: Truls Arnesen             ikke på valg

Webansvarlig: Jon Magne Haugum       ikke på valg

Teknisk ansvarlig: Einar Simonsen        på valg           2 år
Valgkomité: Truls Arnesen                      på valg           1 
år

Arkivar: Birger Giæver                            på valg            2 år